Plan aktivnosti i sadržaj

Udruga Vjetar u leđa

Zagreb, Bijenička 51

 

Aktivnosti i sadržaji rada radionice za darovitu djecu «Iskrice»

 

 

Aktivnosti i sadržaji rada

Što potiču – ciljevi

Natjecateljske igre:

 • Kviz: pitalice, zagonetke, dopunjalke,          nabrajalice
 • Igra pogodi: pogađanje broja, stvari,                   životinje, biljke...
 • Najbrži prst: otkrivanje apsurdnosti
 • Pogađanje: po opipu, dodiru, mirisu,                  pantomimi
 • Domišljanje po zadatku, npr. smisli sve drvene stvari u kući
 • Pitalice za rješavanje problema
 • Timska suradnja
 • Tolerancija na poraz i frustraciju
 • Sposobnost dogovora
 • Pridržavanje uputa i pravila
 • Zajedničko rješavanje problema
 • Koncentracija
 • Brzina reakcije
 • Konvergentno i divergentno mišljenje
 • Povezivanje percepcije i motoričke reakcije

Didaktičke igre:

 • Igra pojmova 1-5 (broj, vrijeme, boja, smjer, oblik...) – igra samokorekcije
 • «Okidee», «Mini, midi, maxi», «Dijagram», «Pojmovi i jezik»,
 • Percepcija i prostorna inteligencija
 • Ustrajnost
 • Korištenje mentalnih strategija
 • Logičko i kombinatoričko mišljenje
 • Uočavanje detalja
 • Opća i specifična informiranost

Pokusi iz područja biologije, fizike i kemije

(svjetlo, zrak, težina, topivost, propusnost, pliva-tone, magnetizam, elektricitet, osjeti, kukci...)

 • Preciznost percepcije i uočavanje finih razlika
 • Postavljanje pretpostavki – predviđanje ishoda pokusa
 • Provjera pretpostavki
 • Postavljanje zaključaka i usvajanje osnovnih zakona fizike, kemije...
 • Uočavanje nelogičnosti – varke i iluzije

Kreativne aktivnosti:

 • Neobično biće
 • Neobične planete
 • Moj kućni duh
 • Izumi – novi strojevi i mašine
 • Neobične, nove životinje
 • Kuća na Marsu/ u moru
 • Igre obrni-okreni, apsurdnosti
 • Što bi bilo – kad bi..(Što bi bilo da nemamo usta..)
 • Završi priču
 • Izmisli priču (prema zadanim slikama,riječima) u grupi ili individualno
 • Napravi strip
 • Ključ za otvaranje mašte
 • Vođena fantazija Čarobna šuma
 • Pokretna igra Čarobna šuma
 • Tajno pismo
 • Kombiniraj i poveži

«Nikitin – creativo»

 • Kreativno izražavanje, mašta
 • Originalnost, domišljatost
 • Sloboda izražavanja misli, ideja
 • Divergentna produkcija
 • Ustrajnost
 • Sposobnost dogovaranja
 • Kreativna kombinacija različitih materijala

Perceptivne aktivnosti i igre:

«Tricolino», «Detalji», «Planet osjetila», «Zvučni lotto», «Tactilo», «Senso», «Citadel», «Panoramix», «Shapes and Shadows», «La strada», «Camelot», «Tantrix», «Colour code», «Mirror game»,

Nikitin: «Logical lines», «Unicubes», «Geo cubes», «Pattern cubes»,

«Winamino», «Building set»,

Jergo: «Ogledala»

Pronađi razlike

 • Percepcija putem svih osjetila
 • Upornost, ustrajnost
 • Upoznavanje vlastitih osjetila i njihovih mogućnosti
 • Vizualno pamćenje

Logičko-kombinatoričke i matematičke igre:

Logičke pitalice (Kako zaustaviti erupciju vulkana, tornado, tsunami? Da si čuvar ZOO vrta kako bi izvagao slona? Što je to darovitost...)

Logičko zaključivanje (silogizam..)

Izbaci uljeza

Nadređeni pojmovi, klasificiranje (Brunerovo ispitivanje)

Sličnosti i razlike (Po čemu su slični papir i ugljen? Po čemu se razlikuju gljiva i kišobran?)

Nastavi matematički niz

Pogodi ciljni broj

Matematički trokuti (koji broj nedostaje)

Rebusi (riješi, napravi svoj rebus)

Križaljka, Slagalica riječi, Pogodi slova koja nedostaju, Mini anagram....

Logičke igre iz naše kolekcije:«Quixo», «Mummy mistery», «Cat & Mouse», «Camouflage», «Land water», «Rushhour», «One up», «Quoridor»,»Labirint»,...

 • Sposobnost rješavanje problema
 • Samostalno uočavanje pravila igre
 • Matematičko mišljenje
 • Strateško mišljenje
 • Ustrajnost i strpljivost
 • Razlučivanje bitnog od nebitnog
 • Uočavanje zajedničkih svojstava
 • Klasificiranje i generalizacija
 • Zaključivanje na osnovi poznatih faktora
 • Opća informiranost
 • Verbalna inteligencija
 • Kombinatorika

Psihološke vježbe:

 • Socijalne igre
 • Priče s porukom
 • Priče o emocijama
 • Kome kažem NEĆU i kada
 • «To sam ja»
 • Vođene fantazije i igre opuštanja
 • Da sam drvo, kako bih izgledao?
 • Izmisli svoj pozdrav pokretom, dijelovima tijela, osmislimo pozdrav za «Iskrice»
 • Biramo prijatelja dana
 • Moje ime (kako je nastalo, kako bih se zvala/o da sam ja birao...)
 • Sposobnost komunikacije
 • Rješavanje sukoba
 • Upoznavanje vlastitih osjećaja
 • Predodžbeno mišljenje i zamišljenje
 • Socijalne vještine (empatija, dogovor, kompromis, samoprocjena, procjena drugog, konstruktivna kritika)

*Aktivnosti i metode za poticanje kritičkog mišljenja:

 • «Suradničko učenje- slagalica»
 • «Kockarenje»
 • «Tablica predviđanja»
 • «Poticajna pitanja»
 • «Ispremješane rečenice»
 • «Analiza semantičkog sadržaja»
 • «Debata»
 • «Mreža diskusije»
 • «Postavljanje pitanja autoru»
 • «KWL tablica»
 • «Igranje uloga»
 • «Mentalna mapa»
 • Poticanje kritičkog mišljenja
 • Samostalno dolaženje do spoznaja
 • Kritički stav prema pročitanom
 • Empatija
 • Suradnički odnos
 • Intrinzična motivacija za učenjem
 • Prezentacijske vještine
 • Sposobnost debatiranja (početna)
 • Tolerancija različitosti
 • Odgovornost za svoje znanje

Projekti djece:

 • (prema interesu: životinje, zemlje, pojave, ljudi, civilizacije, planeti...)
 • - projekti na radionici: biografije velikih ljudi, zmajologija, mitovi i legende
 • Samostalno dolaženje do informacija
 • Prezentacijske vještine

Posjeti i gostovanja:

Ostvarili smo kontakt sa Tehničkim muzejem te planiramo dva posjeta uz stručno vodstvo primjereno dobi i interesu naše djece:

Planetarij – upoznavanje sa astronautikom i astronomijom

Vatrogastvo, Rudarstvo, Promet

Ostvarili smo kontakt sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom te dogovaramo gostovanje njihovih studenata sa pokusima iz kemije, biologije i fizike (3 gostovanja)

Posjet zvjezdarnici u studenom

 • Obogaćivanje spoznaje iz različitih područja znanosti i tehnike

Domaće zadaće (različiti radni listovi ili traženje informacija o nečemu)

 •